Polityka prywatności i regulaminy konkursów1.Organizatorem konkursów jest autorka bloga kascysko.blogspot.com (kateguzdek@gmail.com). 

2. Termin trwania konkursu każdorazowo podany jest w postach konkursowych (zarówno na fanpage strony jak i blogu). 

3. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone najpóźniej w ciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu w osobnym poście na blogu, lub w ciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu na fp jako komentarz w poście konkursowym lub osobny post na FB. 

4. Zwycięzca każdorazowo otrzymuje od organizatora maila (konkurs blogowy) lub wiadomość (konkurs FB) z określonym terminem podania adresu do wysyłki (minimum 2 dni). Jeśli zwycięzca nie odezwie się w ustalonym terminie, nagroda przepada na rzecz innej osoby. 

 5. Konkursy przeznaczone są dla osób mieszkających w Polsce lub posiadających polski adres korespondencyjny. 

6. W przypadku konkursu na blogu: w konkursie mogą brać udział osoby, które spełniły wymagania konkursowe oraz podały adres e-mail. 

7. Na wysyłkę nagrody organizator i sponsor mają miesiąc. 

8. W przypadku konkursu na facebooku: facebook nie jest w żaden sposób związany z konkursem. 

9. Warunki uczestniczenia w konkursie są podane w poście konkursowym. Udział w konkursie jest dobrowolny, a udostępnienie i polubienie postu konkursowego nie jest obowiązkowe. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 

11. Zastrzegam sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 Informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest autorka bloga kascysko.blogspot.com. Współadministratorami danych są sponsorzy konkursów (szczegółowo określeni w konkursie). Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania 

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail kateguzdek@gmail.com. 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem kateguzdek@gmail.com. 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody).

10 komentarzy:

Szablon dopasowała Karolina Gie